تخصص ما برگزاری رویداد است

مشاهده نمونه کارهای نامبر وان

 • برگزاری انواع همایش
 • مجری رویدادهای شرکتی
 • طراح رویداد معرفی محصول

نام پروژه : مولپد

هدف از ایونت : رویداد مسئولیت اجتماعی در راستای آموزش دانش‌آموزان مدارس مناطق محروم

پروژه‌های اجرایی نامبر وان :

 • تامین نیروی انسانی
 • مدیریت ایونت
 • تولید اقلام برندد شده
 • تجهیز اتاق بهداشت مدارس

نام پروژه : تست

هدف از ایونت : معرفی برند تست برای اولین بار در ایران

پروژه‌های اجرایی نامبر وان :

 • تامین نیروی انسانی
 • مدیریت ایونت
 • تولید اقلام برندینگ اعم از استند ویژه، بازی AR
 • هماهنگی محل اجرا در شهرهای مختلف مانند اصفهان، اهواز، شیراز، مشهد، رشت، تبریز و … به طور همزمان

نام پروژه : عبیدی

هدف از ایونت : ایونت شرکتی در راستای اهداف تیم‌سازی و انگیزش اعضای سازمان

پروژه‌های اجرایی نامبر وان :

 • تامین نیروی انسانی
 • مدیریت ایونت
 • تولید اقلام برندینگ اعم از photo wall، Logo Wall، کانتر، پرچم، PopUp، Roll Up و …
 • هماهنگی مجری، گروه موسیقی، سالن برگزاری

نام پروژه : هافمن

هدف از ایونت : دعوت از نمایندگان فروش و جشن سالانه شرکت

پروژه‌های اجرایی نامبر وان :

 • تامین نیروی انسانی
 • مدیریت ایونت
 • تولید اقلام برندینگ اعم از photo wall، Logo Wall، کانتر، پرچم، PopUp، Roll Up و …
 • هماهنگی نیروهای پروموتر و تیم اجرایی

نام پروژه : هوآوی

هدف از ایونت : گردهمایی سالانه در راستای اهداف تیم‌سازی و انگیزش اعضای سازمان

پروژه‌های اجرایی نامبر وان :

 • تامین نیروی انسانی
 • مدیریت ایونت
 • تولید اقلام برندینگ اعم از photo wall، Logo Wall، کانتر، پرچم، PopUp، Roll Up و…
 • هماهنگی مجری، گروه موسیقی، سالن برگزاری

نام پروژه : وندار

هدف از ایونت : رویداد شرکتی جهت دعوت از سرمایه‌گذاران سازمان

پروژه‌های اجرایی نامبر وان :

 • تامین نیروی انسانی
 • مدیریت ایونت
 • تولید اقلام برندینگ اعم از photo wall، Logo Wall، کانتر، پرچم، PopUp، Roll Up و …
 • هماهنگی مجری، گروه موسیقی، پذیرایی، استیج و نورپردازی

نام پروژه : پادرو

هدف از ایونت : برگزاری کنفرانس خبری در سازمان برای اصحاب رسانه

پروژه‌های اجرایی نامبر وان :

 • تامین نیروی انسانی
 • مدیریت ایونت
 • تولید اقلام برندینگ اعم از photo wall، Logo Wall، کانتر، پرچم، PopUp، Roll Up و …
 • هماهنگی مجری، گروه موسیقی، پذیرایی، استیج و نورپردازی